Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het mogelijk te reageren op deze internetconsultatie.

In februari van dit jaar noemde minister Bussemaker van Onderwijs tijdens een debat over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht een instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden op hoofdlijnen van de begroting nog ‘een brug te ver’. Nu probeert het kabinet toch via een wetswijziging (WMS) te regelen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) mag meebeslissen over de begroting van schoolbesturen. Tot nu toe heeft zij alleen adviesrecht en is het aan het schoolbestuur te bepalen of het dat advies overneemt.

Naast een algemene reactie op het plan vraagt het kabinet ook specifiek wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip ‘hoofdlijnen van de begroting’.
 
 

 

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders