Internetconsultatie over bevoegdheden schoolonderwijs jong en ouder kind

Er is een nieuw voorstel om twee nieuwe bevoegdheden voor het basisonderwijs in de wet op te nemen: lesgeven aan het jonge kind en lesgeven aan het oudere kind. Schoolleiders en andere onderwijsprofessionals kunnen reageren via een internetconsultatie die openstaat tot 1 februari.

Als het wetsvoorstel doorgaat, dan komen er naast de reguliere pabo vanaf het schooljaar 2022-2023 nieuwe, speciale opleidingen voor het ‘jonge kind’ en het ‘oudere kind’. Dit maakt het basisonderwijs aantrekkelijker voor mannen, omdat zij het liefst voor de bovenbouw lesgeven, blijkt.

Het steeds maar oplopende tekort aan mannelijke leerkrachten is al decennia een hardnekkig probleem. Dit draagt in hoge mate bij aan het hele personeelstekort in het onderwijs. Ongeveer 80 procent van de leerkrachten op de basisscholen is vrouw. Deskundigen en de pabo’s zelf wezen er de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op dat veel mannen zijn afgehaakt sinds de speciale opleiding voor het kleuteronderwijs begin jaren tachtig in de pabo’s werd samengevoegd met die voor het basisonderwijs. Studenten met een sterke voorkeur voor de onder- of bovenbouw worden geacht in elke klas les te kunnen geven en moeten daar ook stage lopen.

Veel pabo’s hebben de kleuterstage al naar achteren geschoven in de opleiding; ook zijn er opleidingen waar een stage in groep 3 of 4  volstaat. Die initatieven hebben al een merkbaar effect op de instroom van mannelijke studenten, meldt de Volkskrant.  

Zes pabo’s  doen met ingang van dit studiejaar een experiment waarin studenten aan het begin van hun opleiding kiezen voor een uitgebreide specialisatie, gericht op lesgeven aan het jonge of oudere kind. Zij halen uiteindelijk nog wel hun volledige pabo-diploma.

Van Engelshoven waarschuwt de basisscholen dat de gespecialiseerde toekomstige studenten minder breed inzetbaar zijn. Dat vermindert hun flexibiliteit bij uitval van collega’s. Daar staat tegenover dat ze ‘meer kennis en kunde hebben over de door hen gekozen leeftijdsgroep’, waardoor de kwaliteit van de lessen kan stijgen. 

Links