Internetconsultatie amvb’s vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De Eerste Kamer is onlangs ook akkoord met het wetsvoorstel over de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat de systematiek vanaf kalenderjaar 2023 wordt toegepast. Schoolleiders kunnen tot en met 5 april 2021 via internetconsultatie reageren op de diverse besluiten die de verdere uitwerking van de wet regelen.


De bekostiging van scholen in het primair onderwijs is ingewikkeld. Daarom heeft de volledige Tweede Kamer op 26 januari 2021 ingestemd met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po om dit eenvoudiger te maken. Het wetsvoorstel is vervolgens op 23 februari 2021 aangenomen door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor het (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Met het ingaan van de wijzigingen wordt de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar.

Later dit jaar worden scholen verder geïnformeerd over de praktische implicaties van de vereenvoudiging.

Internetconsultatie besluiten
De wet vereenvoudiging bekostiging po wordt verder uitgewerkt in diverse besluiten, waaronder het besluit bekostiging WPO ((speciaal) basisonderwijs), het besluit bekostiging WEC ((voortgezet) speciaal onderwijs) en het besluit bekostiging WPO BES (basisonderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Tot en met 5 april 2021 kunnen schoolleiders deelnemen aan de internetconsultatie over deze besluiten.

Links