De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel ‘Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gestart. De internetconsultatie loopt tot 6 augustus aanstaande.
 
Op 20 april jjongstleden heeft minister Slob een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de fusietoets in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. Dit met behoud van de fusie-effectrapportage (inclusief advies van B&W) en het instemmingsrecht van de medezeggenschap.
Doel van dit conceptwetsvoorstel is om met het afschaffen van de fusietoets ruimte te geven aan schoolbesturen in het funderend onderwijs, om hen zo in staat te stellen het onderwijsaanbod goed en toekomstbestending vorm te geven. Het is daarbij van belang dat er lokaal gesproken en nagedacht wordt over het voornemen van de fusie en dat er voldoende draagvlak aanwezig is in de omgeving van de school.

Links

Gerelateerd nieuws