Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn meer in staat tot zelfrefl ectie. Dat blijkt uit onderzoek van Edukans, gesuperviseerd door Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek toont aan dat de deelnemende leerkrachten groeien in hun competenties die voor goed onderwijs belangrijk zijn. Niet alleen voor de ontwikkeling van de leerkrachten in Nederland heeft Werelddocent een meerwaarde. Ook blijkt uit onderzoek van een extern adviesteam dat deelname een positieve uitwerking heeft op de scholen: het is een concrete invulling van het verplichte burgerschapsvorming, lessen als wereldoriëntatie, aardrijkskunde en maatschappijleer worden aantrekkelijker gegeven. Bovendien leren leerlingen over hun eigen grenzen heen kijken doordat ze meeleven met de reis en de verhalen van hun leerkrachten. Leerkrachten in ontwikkelingslanden zijn extra gemotiveerd als hun collega’s uit Nederland komen. Daarnaast leren ze andere lesmethoden zoals groepsgewijs lesgeven, maar ook het gebruik van drama, spel en zang in de les. Edukans Werelddocent is sinds 2009 een internationaliseringprogramma voor onderwijsprofessionals.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’