Internationaal Forum Onderwijspraktijk opgericht

Netwerk krijgt steun van onderwijsministerie
Om het onderwijs te verbeteren, is het nodig wetenschappers in contact te brengen met leerkrachten en omgekeerd.

Dat is de overtuiging van het nieuwe Internationaal Forum Onderwijspraktijk (Ifo), dat onlangs in Zwolle met een congres van start is gegaan. Sprekers waren onder meer Michael Fullan, David Hopkins en Michael Barber. Het Ifo wil de komende maanden onderwijsmensen uit binnenen buitenland een podium bieden waar zij elkaar regelmatig professioneel ontmoeten. Dat zal fysiek gebeuren, op mini-symposia, maar ook digitaal, door het opzetten van een netwerk. Onder meer het onderwijsministerie en de PO-Raad steunen het initiatief.

Meer informatie: http://www.forumonderwijspraktijk.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.