Interim-directeur in de toekomst hard nodig

In de nabije toekomst zal de vraag naar interim-schooldirecteuren toenemen. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), in samenwerking met de PO-Raad, bleek al eerder dit schooljaar dat 20 procent van de directievacatures in het primair onderwijs in schooljaar 2008/2009 niet op tijd werd ingevuld. Het aantal sollicitanten is vaak schaars en er is een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten. Ongeveer de helft van de scholen geeft aan gemiddelde tot zeer veel moeite te hebben gehad met het vervullen van directie. Over het feit dat er vaak weinig reacties komen op een directievacature en dat de spaarzame sollicitanten ook nog vaak kwalitatief onder de maat zijn, zei AVS voorzitter Ton Duif in reactie op dat onderzoek: “Dat betekent dus dat we op de inhoud moeten investeren en op de aantrekkelijkheid van het beroep.

De inzet van een interim-directeur blijkt een van de meest favoriete oplossingen, wanneer directievacatures niet tijdig ingevuld konden worden. Omdat een interim-manager specifieke kennis en vaardigheden nodig heeft, organiseert de AVS een speciale opleiding `interim-management´. Deze gaat in januari van start en er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wie snel reageert, kan zich nog aanmelden.

Lees meer over deze opleiding
Lees meer over het onderzoek

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.