Interesse van jongeren in techniek stijgt

Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16 procent gestegen; van 36 procent in 2011 naar 52 procent in 2019. Het percentage meiden dat een technisch beroep ambieert is gestegen van 15 procent (in 2011) naar 38 procent in 2019. Dit zijn enkele uitkomsten van het Bèta&TechMentality-onderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 1.500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar, in opdracht van Platform Talent voor Technologie.

Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36 procent in 2019 versus 28 procent in 2011. Jongens hebben flink meer vertrouwen in hun technische vaardigheden; respectievelijk 66 procent in 2019 versus 36 procent in 2011.

Hoewel jongeren steeds meer het belang van technologie voor hun toekomst inzien, kiezen ze daarom niet vaker technische vakken. Een kwart van de jongeren is bang niet slim genoeg te zijn voor technische en exacte vakken: 20 procent van de jongens versus 28 procent van de meisjes. Volgens Beatrice Boots, directeur van Platform Talent voor Technologie, kunnen docenten helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen bij hun leerlingen. Boots: “De gestegen interesse voor techniek vertaalt zich al in een hogere instroom van techniekopleidingen, met name bij de vwo leerlingen en de (technische) universiteiten. In het vmbo, havo, mbo en hbo is er echter nog veel te doen.”
 
Beroep onduidelijk
Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (44 procent) zou vaker voor technische en exacte vakken kiezen als duidelijker is wat je er later mee kunt doen. “In de toekomst draait alles om techniek. We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen. Dit vraagt om veelzijdige vakmensen die werken aan een leefbare toekomst voor ons land. Goed geschoolde technici, ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, IT’ers voor het programmeren van robots en installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties. We hebben ze keihard nodig”, aldus Boots.
 
Bèta&TechMentality-model
Het in 2019 ontwikkelde Bèta&TechMentality-model geeft een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek. Uitgangspunt is dat iedere jongere is te interesseren voor techniek. Het model maakt een indeling van de doelgroep jongeren van 9 t/m 17 jaar in vijf groepen: vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. Heb je bijvoorbeeld meer Ontdekkers in je klas, Creatieve Makers of een mix van Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners? Elk van de segmenten kan op een andere manier geïnteresseerd worden of blijven in techniek.
 
 

Links