Intentieverklaring nieuwe school voor 10-14-jarigen getekend

PO-VO primeur in berkel-enschot
Stichting Tangent en 2College hebben onlangs in een intentieverklaring de gezamenlijke ambitie vastgelegd om te komen tot de inrichting van een nieuwe school voor 10- tot 14-jarige leerlingen in De Overhoeken te Berkel-Enschot. De school wordt gebaseerd op een voor Nederland uniek samenwerkingsconcept tussen primair en voortgezet onderwijs.

De nieuwe school gaat uit van een totaalconcept van continu leren van 2-14 jaar met veel aandacht voor de doelgroep 10-14-jarigen. Het gaat hierbij om kinderen in het `grensgebied´ tussen po en vo. Door te werken vanuit een samenhangend onderwijskundig concept ontstaan doorlopende leerlijnen tussen het po en vo. De overgang van po naar vo is een belangrijk scharnierpunt en kan voor leerlingen veel problemen opleveren. In het nieuwe concept zal ook worden ingespeeld op de leer- en ontwikkelingsvraagstukken van kinderen in de puberteit. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de puberteitsfase op steeds jongere leeftijd start en dat dit nieuwe antwoorden vraagt vanuit onderwijskundig perspectief. De nieuwe school wordt gelokaliseerd in De Overhoeken te Berkel-Enschot. In de periode tot 2016 wordt hier een omvangrijk woningbouwprogramma gerealiseerd. Door het inrichten van een integrale onderwijskundige infrastructuur kunnen leerlingen in de eigen wijk naar school en kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de toekomstige wijk. De planning is dat de nieuwe school uiterlijk in 2016 operationeel is. Voor de realisering van dit initiatief is een gefaseerd traject uitgezet. Eerste stap is een onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe school. Daarbij gaat het om de onderwijskundige legitimering van deze nieuwe school voor 10-14-jarigen. Ook zal gekeken worden naar de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de inrichting van de nieuwe school: toekomstige huisvesting, financiering en juridische aspecten. Naar verwachting zullen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 2009 beschikbaar zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.