Bij het sluiten van de CAO primair onderwijs hebben partijen afgesproken zich in te spannen om voor 1 januari 2007 een afspraak te maken over de berekening van de werktijdfactor.
Ondertussen is gebleken dat het maken van een gezamenlijke afspraak over een eenduidige berekening meer tijd kost. Partijen blijven hierover in gesprek.

Aangezien veel schoolbesturen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een instrument voor de berekening van de werktijdfactor heeft de WvPO, in overleg met de AVS, een instrument ontwikkeld. Dit instrument wordt ter beschikking gesteld via de websites van de verschillende organisaties voor bestuur en management. U vindt het instrument als download.

Download
 Werktijdfactor PO 2007 vs c

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws