De vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden (versie 2019-2020 van oktober 2019) staat op de website.
 
Deze versie bevat de aangepaste bedragen vanuit de Regeling bekostiging Personeel PO 2019-2020 zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 57499 van 23 oktober 2019.
 
Staatscourant nr. 57499

(versie oktober 2019)

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Tweede aanvraagronde subsidieregeling leerachterstanden vanaf 18 augustus

  • Leerplichthandhaving bij schoolverzuim

  • Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld