De vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden (versie 2019-2020 van oktober 2019) staat op de website.
 
Deze versie bevat de aangepaste bedragen vanuit de Regeling bekostiging Personeel PO 2019-2020 zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 57499 van 23 oktober 2019.
 
Staatscourant nr. 57499

(versie oktober 2019)

Downloads

Gerelateerd nieuws