Uit geactualiseerde gegevens op Stamos blijkt dat de instroom van nieuwe studenten in 2011 voor alle lerarenopleidingen is afgenomen. De afname is bij mannelijke en vrouwelijke studenten voor alle lerarenopleidingen nagenoeg hetzelfde. Ook het aantal afgestudeerden aan de pabo nam af; vooral minder mannen behaalden het diploma.

Wel is het aantal mannelijke studenten dat met de lerarenopleiding speciaal onderwijs start in 2011 sterker gedaald dan het aantal vrouwelijke studenten die met dezelfde opleiding beginnen. De instroom van studenten op de pabo is het sterkst afgenomen onder studenten met de vooropleiding hoger onderwijs en mbo. Bij de eerstegraads lerarenopleidingen (hbo) is de instroom van vwo’ers in 2011 het sterkst afgenomen. Ook het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs in vergelijking met 2010 afgenomen. Het aantal mannelijke studenten dat een pabodiploma heeft gehaald is in 2010 sterker afgenomen dan het aantal vrouwelijke gediplomeerden aan de pabo. Het aantal studenten dat een diploma heeft gehaald aan een tweedegraads lerarenopleiding of een eerstegraads lerarenopleiding is in vergelijking met 2009 juist toegenomen. Wel zijn er verschillen zichtbaar naar vakgebied. Ook het aantal gediplomeerden van de opleiding tot onderwijsondersteuner is in vergelijking met 2009 toegenomen.

Meer informatie: www.stamos.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders