De Wet Medezeggenschap op Scholen WMS vereist dat bij elk schoolbestuur een of meer geheel nieuwe reglement-en en een medezeggenschapsstatuut worden opgesteld.

De schoolbesturen schoolleiders hebben de verplichting om een voorstel daarover voor te leggen aan de mr-en en aan de gmr. Dat moest vóór 1 mei 2007. Als het goed is heeft elke mr en gmr zon voorstel op tafel liggen en mogelijk al afgerond met een instemming met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3. Zo niet: de gmr en de mr-en moeten hun instemming verlenen uiterlijk vóór 1 september dus eigenlijk al voor de zomervakantie. De AVS heeft samen met andere organisaties een aantal modellen en handreikingen ter beschikking gesteld op http://www.infowms.nl/. Tegelijkertijd wil de projectorganisatie van WMS graag weten hoe het ermee staat in het veld er zijn tegenstrijdige berichten en of het mogelijk is om actie te ondernemen om de invoering te vergemakkelijken of te bevorderen. Daarom wordt er een onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de scholen. Schoolleiders worden gevraagd hun bevindingen kenbaar te maken op: http://www.naareenwms.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws