Instellingen Google Workspace aanpassen om privacy te borgen

Om Google Workspace te kunnen blijven gebruiken zijn aanpassingen in de technische instellingen nodig. Anders is het gebruik van de diensten in strijd met de AVG en dus niet toegestaan.

In augustus 2021 publiceerde SIVON de stappen die scholen moeten zetten om Google Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken. De afgelopen periode kreeg SIVON veel vragen over de aanpassingen die scholen moeten doen in de technische instellingen. Door die aanpassingen kunnen onderdelen van Workspace for Education niet of anders worden gebruikt. Toch is het heel belangrijk dat scholen deze instellingen wel aanpassen. Zonder de technische instellingen blijven de hoge privacyrisico’s namelijk bestaan en is het gebruik van de diensten in strijd met de AVG, en dus niet toegestaan.

In een artikel legt SIVON uit waarom het belangrijk is dat scholen de technische instellingen aanpassen, hoe de afspraken met Google tot stand zijn gekomen en hoe zij scholen kunnen ondersteunen bij de technische instellingen. 

Links