De invloed van klanten op het doelgroepenvervoer moet beter worden geregeld. Met name gemeenten betrekken ervaringen van klanten te weinig bij de besluitvorming, waardoor onnodig veel misgaat. Voor inspraak op het leerlingenvervoer bestaat echter (nog) geen wettelijke basis. Dit zijn enkele conclusies van het project Grip op Vervoer, dat zich vanaf mei 2010 richtte op het verbeteren van participatie van klanten bij aanbestedingen van het doelgroepenvervoer.Ouders die inspraak willen op hoe hun gemeente het leerlingenvervoer vervoer regelt, zijn nu nog volledig afhankelijk van de gemeente. Sommige gemeenten besteden geen enkele aandacht aan inspraak van oudergroepen, andere doen er meer aan, meestal als gevolg van incidenten of een mislukte contractperiode. De ouders in het project hebben vaak moeite zich structureel te organiseren. Er zijn in Nederland 70 adviesraden actief bezig met het beïnvloeden van gemeentebeleid. De meerderheid van gemeenten heeft geen formeel inspraakorgaan voor leerlingenvervoer.Het project concludeert dat naast het wettelijk verplichten van inspraak op het leerlingenvervoer, er meer nodig is om klanten daadwerkelijk invloed te geven. Het project roept de verantwoordelijke ministeries van OCW, VWS, en I&M op om de wettelijke inspraakmogelijkheden en de klantafhankelijke ondersteuning structureel te gaan regelen op landelijk niveau.Meer informatie:www.gripopvervoer.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws