De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet gezet. Het zijn herkenbare schoolportretten die daardoor collega-sbo-scholen kunnen stimuleren en inspireren.

Doel van de sbo-portretten is het stimuleren van andere sbo-scholen, gericht op het verbeteren van kwaliteit. De schoolportretten zijn geen blauwdruk voor kwaliteitsverbetering, omdat iedere school weer anders is. De scholen hoeven niet per se op alle kwaliteitsstandaarden goed te scoren, er is vooral naar afzonderlijke aspecten gekeken, zoals leerlingvolgsysteem of de rol binnen het samenwerkingsverband.

Thema’s die bij de portretten aan de orde komen zijn onder andere teamontwikkelingen, scholen die uit een diep dal zijn geklommen en het nieuwe leren.

De inspectie heeft voor deze portretten samengewerkt met de projectgroep WSNS Plus.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws