De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ zijn. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen hebben van de inspectie minder gecontroleerd.

De toezichthouder gaat niet alleen de basiskwaliteit van onderwijsinstellingen bewaken, maar ook de scholen die voldoende kwaliteit leveren stimuleren zich verder te verbeteren. Er komt meer variatie in het oordeel van de inspectie. Bij gedifferentieerd toezicht (in plaats van risicogericht toezicht) spreekt de inspectie niet meer alleen over ‘zeer zwak’, ‘zwak’ of ‘basiskwaliteit’, maar wordt voortaan ook onderscheid gemaakt tussen scholen die ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ zijn.

Daarnaast zal elke school in het basis- en voortgezet onderwijs door de inspectie worden voorzien van een kwaliteitsprofiel. Een kwaliteitsprofiel laat op een aantal cruciale kwaliteitsgebieden zien welk niveau de school levert en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het laat vanuit een breed kwaliteitsbegrip aan de school zien waar ze staat ten opzichte van andere scholen. Het geeft een handzaam en informatief beeld over de kwaliteit van de school voor ouders, leerlingen en de school zelf.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws