In het kwalitatieve onderzoek ‘Schoolverschillen’ zocht de Inspectie van het onderwijs een antwoord op de vraag wat werkt om hoge(re) leerresultaten te behalen, als het gaat om het handelen van leraren en schoolleiders. Een poster – die digitaal of op papier te gebruiken is op een po- of vo-school – met de factoren die verschil maken en achtergrondinformatie is nu te downloaden op de site van de inspectie.

De inspectie vond in het onderzoek ‘Schoolverschillen’ verschillen in de aanpak van scholen die hoge en minder hoge leerresultaten halen. Hierover rapporteerde de inspectie eerder in de Staat van het Onderwijs (pagina 23). In de Staat meldde de inspectie dat leerlingen met een relatief gunstige achtergrond (bijvoorbeeld een hoog gemiddeld IQ, relatief veel hoogopgeleide ouders en/of veel kinderen zonder migratieachtergrond) meestal hogere resultaten halen dan scholen met veel kwetsbare leerlingen. Om schoolverschillen goed te duiden, vindt de inspectie het daarom nodig rekening te houden met verschillen in achtergrond van de leerlingen op een school.

Op de website biedt de inspectie nu meer informatie over de factoren die verschil maken. Daar is ook een poster te vinden met deze factoren en een suggestie voor een werkwijze om als team samen aan de slag te gaan om hoge(re) leerresultaten te realiseren. Via de links op de digitale poster is ook de achtergrondinformatie te lezen.

Links

Gerelateerd nieuws