De inspectie onderzoekt in 2013 hoe de schoolleiding het professioneel handelen van de leerkracht aanstuurt. Ook wil de inspectie weten hoe het bestuur het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding bevordert. Dit staat in het  Jaarwerkplan 2013 van de toezichthouder. Enkele andere nieuwe onderzoeksthema’s van de inspectie zijn:

• de manier waarop basisscholen het basisschooladvies vaststellen;
• de manier waarop scholen hun beleid rond psychisch geweld uitvoeren;
• de effecten van het inspectietoezicht.

Verder houdt de inspectie een inventariserend onderzoek op private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen. Ook bereidt de inspectie zich voor op de invoering van het Passend onderwijs en het toezicht op de samenwerkingsverbanden.  

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd