De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. De concepten van de nieuwe waarderingskaders heeft de Inspectie op haar site gezet.

De twee pijlers van het nieuwe toezicht komen terug in het nieuwe onderzoekskader. Dat onderzoekskader kent een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd. De waarderingskaders verschillen alleen als de specifieke sectorwetgeving of de aard van de onderwijssector daarom vraagt.

De inspectie begint donderdag met een internetconsultatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim