Bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten
Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen aan te pakken. Rotterdam is na Amsterdam en Den Haag de derde gemeente die samenwerkt met de inspectie.

De gemeente Rotterdam wil het verzuim krachtig tegengaan door actief onderzoek te doen en scholen die in gebreke blijven direct aan te pakken. In de overeenkomst met de inspectie is vastgelegd dat de gemeente de dossiers over verzuim zo aanlevert, dat de inspectie snel tot actie kan overgaan. Dit leidt dan tot een bestuurlijke boete van 1.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro per jaar.
Naar aanleiding van een voorstel tot wijziging van de Leerplichtwet, dat in februari in de Tweede Kamer besproken werd, gaat de inspectie erop toezien dat scholen ongeoorloofd verzuim nauwgezet registreren. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie.

Meer mogelijkheden per 1-1-2012
Door diverse wettelijke aanpassingen wordt het mogelijk om het verzuim door scholen en instellingen met betrekking tot de naleving van de Leerplichtwet 1969 te stroomlijnen, het toezicht te versterken en het sanctiebeleid aan te passen. De wijzigingen gaan op 1 januari 2012 in.
De wijzigingen hebben ook tot doel de informatieverstrekking te verbeteren richting ouders en verzorgers. Een en ander heeft tot gevolg dat met betrekking tot het schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten de informatieverstrekking via de schoolgids moet gaan verlopen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws