Inspectie beoordeelt middelbare scholen niet

De Inspectie van het Onderwijs zal ook in het schooljaar 2021/2022 middelbare scholen niet beoordelen op hun resultaten en publiceert daarom geen onderwijsresultatenoverzichten op haar website. “De coronacrisis beïnvloedt deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.”

Wel blijft de inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen en moedigt scholen en besturen aan zicht te blijven houden op de resultaten van leerlingen, in eerste instantie omdat dit belangrijk is voor het individuele kind zelf, maar ook omdat op basis van de leerresultaten gekeken kan worden welke maatregelen nodig zijn om eventuele achterstanden aan te pakken. Daarnaast vormen deze gegevens ook het vertrekpunt voor nieuw overheidsbeleid.

Voorlopig gaat de inspectie álleen het schooljaar 2021/2022 niet over tot het beoordelen van scholen in het voortgezet onderwijs. Wat de uitwerking van de coronapandemie op de leerresultaten op de langere termijn zal zijn, blijft afwachten. Dat ligt er volgens de inspectie ook aan hoe lang de crisis nog voortduurt. De inspectie werkt op dit moment aan een meerjarige aanpak van de oordelen die zij verbindt aan de onderwijsresultaten.

Link