Inschrijving NRO-verbindingsprijzen gestart

Onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas en wetenschappers die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk kunnen zich aanmelden voor de verbindingsprijzen 2018 van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maandag 18 juni is de deadline voor het aanmelden van een project.

Het NRO reikt ieder jaar twee verbindingsprijzen uit: een voor onderwijsprofessionals en een voor onderzoekers. De NRO-verbindingsprijs voor leraren gaat naar een onderwijsprofessional in de school die op effectieve wijze gebruikmaakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Iedereen die direct betrokken is bij de lespraktijk op school kan zijn of haar project aanmelden, zoals leraren, zorgcoördinatoren en schoolleiders. De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers gaat naar een wetenschapper die zijn of haar onderzoek op een doeltreffende manier heeft weten om te zetten naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk.

Begin september maakt de jury voor beide prijzen drie genomineerden bekend. Zij krijgen een promotiefilm van hun project die voor eigen doeleinden gebruikt mag worden, bijvoorbeeld om collega’s te inspireren. Op 31 oktober maakt de jury de twee winnaars bekend tijdens het jaarlijkse NRO-congres. Zij ontvangen een geldbedrag van 2000 euro.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Met de verbindingsprijzen stimuleert het NRO vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.