De Onderwijscoöperatie en de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad hebben de ambitie uitgesproken om ‘peer review’ een vaste plek te geven in het werk en de professionalisering van leerkrachten. Een van de instrumenten die daartoe wordt ingezet is het mogelijk maken van vijftien pilots voor interscolaire visitatie. Vijf keer twee scholen per sector kunnen samen zo’n meerjarig pilot uitvoeren, gericht op structurele inbedding van deze werkwijze in het schoolbeleid.

Peer review is een verzamelbegrip voor activiteiten waarmee de collegiale dialoog onder leerkrachten structureel wordt vorm gegeven. Hieronder vallen alle activiteiten waarin leerkrachten met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk. Reflectieve collegiale gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Interscolaire visitatie is een bijzondere vorm van peer review: leerkrachten en leidinggevenden van verschillende scholen bezoeken elkaar, observeren lessen en geven elkaar feedback.
De Onderwijscoöperatie biedt gedurende de pilot ondersteuning in de vorm van scholing op het maken van kijkwijzers, observeren en feedback geven. Daarnaast is er een financiële vergoeding beschikbaar voor de personele inzet in de school. De pilots worden gevolgd en onderzocht door LOOK, het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek van de Open Universiteit.

Inschrijven voor de pilot kan tot 15 februari aanstaande bij de Onderwijscoöperatie. Meer informatie: www.onderwijscooperatie.nl en Gertjan Sinke, g.sinke@onderwijscooperatie.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s