Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO’s inschrijven. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. 

In het onderwijs komen o.a. de rechtsvormen stichtingen en verenigingen voor waarvoor de plicht bestaat om UBO’s in te schrijven. Gedacht kan worden aan besturen, maar bijvoorbeeld ook aan ouderverenigingen.

Als de organisaties op 27 maart 2022 de UBO’s niet hebben ingeschreven, dan zijn ze in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.

De inschrijving in de UBO’s hangt af van de rechtsvorm van de organisatie.  Heeft de organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan geldt de plicht om UBO’s in te schrijven. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:
– stichtingen;
– verenigingen:
   – met volledige rechtsbevoegdheid
   – met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link