Welke betekenis heeft de vrijheid van onderwijs in deze tijd? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij  meer vrijheid voor scholen of is juist meer overheidsinvloed nodig? Leidt de vrijheid van onderwijs tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? En hoe verhoudt zich artikel 23 tot een aantal vraagstukken in het onderwijs, zoals segregatie of tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? De Onderwijsraad nodigt onderwijsprofessionals uit input te geven voor een advies aan het kabinet. Reageren is mogelijk tot 15 september.

Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorgdraagt voor het onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet draagt de overheid aan de ene kant op om dingen te doen (zoals waarborgen dat onderwijs deugdelijk is) en aan de andere kant om dingen te laten (zoals te veel ingrijpen in het reilen en zeilen van een school). Scholen hebben, binnen wettelijke kaders, ruimte om onderwijs te geven volgens een eigen visie en zelf te beslissen over onderwijsinhoud en -proces.

De Onderwijsraad ziet een inhoudelijk bijdrage graag tegemoet voor 15 september. Reacties kunnen gestuurd worden naar: onderwijsvrijheid@onderwijsraad.nl

Rondetafelgesprekken
De Onderwijsraad organiseert in het najaar vier rondetafelgesprekken met ouders over vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen in deze gesprekken een bijdrage leveren aan de voorbereiding van het advies van de Onderwijsraad over dit onderwerp. Ze gaan, op verschillende locaties in Nederland, in gesprek met andere ouders en leden van de Onderwijsraad. Schoolleiders kunnen ouders hierop wijzen. De data op 5 en 10 september zitten al vol. Er zijn nog bijeenkomsten in Zwolle (dinsdag 1 oktober, 20.00-21.30 uur) en Eindhoven (donderdag 10 oktober van 20.00- 21.30 uur).

Links

Gerelateerd nieuws

  • Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij