Er zijn steeds meer signalen uit het werkveld dat de bouw van scholen stil valt door de stijgende bouwprijzen. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Ter voorbereiding daarvan hebben deze partijen een enquête opgesteld, waarvoor ze input vragen van gemeenten en po- en vo-scholen.

Doordat de bouw aantrekt, wordt het voor publieke partijen steeds moeilijker bouwprojecten aan te besteden. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over. Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen. Vragen die aan de orde komen: Wat is uw ervaring met recente aanbestedingen? En is er een nieuwe norm nodig voor de (ver)bouw van scholen?
 
Advies over normvergoeding
De VNG heeft de intentie om op korte termijn de consequenties van deze ontwikkeling te onderzoeken en een advies te schrijven naar aanleiding van de (norm)vergoeding voor de scholenbouw. Doel hiervan is om een oplossing op maat te bieden voor scholen en gemeenten, en niet geheel onbelangrijk, het probleem in te kaart brengen voor Kamer en Kabinet. Deze actie wordt gesteund door de betrokken brancheverenigingen, LVO, Ruimte-OK en Bouwstenen voor Sociaal.

Links

Gerelateerd nieuws