InnovInnovatieplan voor primair onderwijsatieplan voor PO

Minister Van der Hoeven heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk plan van aanpak voor innovatie en schoolontwikkeling.

Bij het innovatieplan zijn zeven projecten betrokken: Verbreding Techniek Basisonderwijs VTB, Cultuureducatie, TOM, Q*Primair, Kennisnet, Ict op School en WSNS Plus. Het plan betreft de schooljaren 2005- 2006 en 2006-2007. Er is zeven miljoen euro beschikbaar. Het plan van aanpak wordt nadrukkelijk afgestemd op vragen uit het veld.

Strategieën

Het plan van aanpak kent drie strategieën: de basis-, breedte- en dieptestrategie. In de eerste strategie is vooral aandacht voor informatieoverdracht en het versterken van innovatiebewustzijn van scholen en instellingen. In de tweede strategie gaat het vooral om het leren van en met elkaar. De derde strategie richt zich op uitvoering op maat. Er wordt een directe relatie gelegd met de wetenschap en opleidingen om kennisverdieping en -verspreiding te bevorderen. Zoals de ervaring leert, liggen onderzoek en onderwijs nog te ver uit elkaar. Genoemde strategieën zullen deze twee nader tot elkaar moeten brengen. Schoolbesturen kunnen aanvragen voor innovatieve ontwikkelingen en activiteiten indienen. Als deze aanvragen worden gehonoreerd, krijgen de scholen van het desbetreffende bestuur de gelegenheid tot inrichting en uitvoering van de activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met wetenschappers en opleidingen.

Concretisering

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan concretisering van het landelijk plan van aanpak. De Open Koersdagen van OCW besteden aandacht aan dit onderwerp. Scholen worden met brochures en nog in te richten websites op de hoogte gebracht. WSNS Plus heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met Kennisnet over de inrichting en actualisering. Deze site zal bezoekers op de hoogte houden van de meest relevante ontwikkelingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.