De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit hetFriese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maaktniet alleen het ontwerp, maar werkt ook de plannen uit voor de bouw, het onderhoud en deexploitatie: het zogeheten Design, Build, Maintain, Operate-model (DBMO). Het ontwerp issamen met de bouw en het onderhoud in één aanvraag uitbesteed, in plaats van afzonderlijkaanbesteed. Deze aanpak is nieuw voor scholen. Wat zijn de (fi nanciële) voor- en nadelen?De betrokkenen in Joure delen hun ervaringen.

I>Tekst Casper Ferwerda

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws