Op initiatief van grote besturen in het voortgezet onderwijs is het Inkoopplatform voortgezet onderwijs (IVO) gestart.Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet onderwijs. Het platform lever een bijdrage aan de professionalisering van het inkoopbeleid en –proces van scholen door kennis te bundelen en te vergroten.

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij het IVO informatie, ervaring en kennis over inkoop en aanbesteden uitwisselen met andere scholen en met inkoopprofessionals.Scholen kunnen kosten besparen door kritischer te kijken naar al hun uitgaven, van de schoonmaak tot de aanschaf van schoolboeken. Maar professionele inkoop voor scholen is er met de huidige Europese regelgeving niet eenvoudiger op geworden.Uitgangspunt van het Inkoopplatform is dat professionalisering moet leiden tot kostenbesparing, omdat scholen met minder overhead en externe expertise meer kwaliteit kunnen bereiken. Zodoende blijft er meer geld over voor het primaire proces.

Het IVO is bereikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws