Een werknemer wordt ziek. Het herstel laat lang op zich wachten. Na twee jaar bepaalt het UWV dat hij of zij arbeidsongeschikt is. Helemaal of voor een deel. De toekomst is dan erg onzeker. En ook wat het inkomen betreft verandert er het een en ander.

Aanvullende verzekeringen blijven zinvol
Alle werknemers vallen sinds 1 januari 2006 onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij arbeidsongeschiktheid biedt de WIA in veel gevallen een uitkering. Wie binnen het onderwijs werkt, kan verder een aanvulling krijgen uit zijn pensioenregeling. Is met het aanvullend pensioen alles geregeld en elk financieel risico verdwenen? Nee, zeker niet. Vooral wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens het UWV te weinig zelf verdient, ziet zijn of haar inkomen drastisch dalen. Na verloop van tijd rest slechts een bedrag dat lager kan zijn dan de bijstand. Tegen deze inkomensachteruitgang kan men zich verzekeren, bijvoorbeeld met het IP Aanvullingsplan van Loyalis (IPAP). Zie figuur 1 en 2.

Extra inkomen
Stel een werknemer die het IP Aanvullingsplan heeft, wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dan vult deze verzekering het inkomen aan tot 85 procent van het oude salaris. Wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt, werkt deze niet of niet voldoende, dan biedt het IP Aanvullingsplan een aanvulling tot 70 procent. Die krijgt de werknemer bovendien tot hij of zij 65 jaar wordt. Gaat de werknemer meer verdienen, dan stijgt het totale inkomen. Meer werken loont dus bij het IP Aanvullingsplan. Kan de werknemer volgens het UWV nog 65 procent of meer van het oude inkomen verdienen? Dan is de werknemer niet arbeidsongeschikt. Het is de bedoeling dat de werknemer bij zijn of haar werkgever in dienst blijft. Wel kan het zijn dat deze daar ander werk krijgt, tegen een lager salaris. Dan biedt het IP Aanvullingsplan tien jaar lang een aanvulling van 80 procent van het inkomensverlies.

Overeenkomst met onderwijswerkgevers
Werknemers kunnen zich tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid verzekeren. Wie in het onderwijs werkt, kan dit onder andere bij Loyalis regelen. Loyalis is de verzekeringsmaatschappij van pensioenfonds ABP. Door de samenwerking tussen beide organisaties kan Loyalis een aantal diensten op maat leveren, afgestemd op een specifieke (pensioen)situatie. Natuurlijk staat het werknemers vrij om zich bij een andere verzekeringsmaatschappij tegen het inkomensverlies te verzekeren. Dankzij een overeenkomst die de onderwijswerkgevers met Loyalis sloten, krijgen werknemers minimaal 20 procent korting op de premie. Zij betalen in 2007 voor het IP Aanvullingsplan van Loyalis 0,63 procent van hun salaris. De werkgever houdt de premie in op het salaris. Netto betaalt de werknemer dus nog minder. Hoeveel exact, hangt af van het salaris en van het betreffende belastingtarief.

Kijk voor meer informatie op http://www.loyalis.nl/

Verder in dit nummer
Auteur: Ans Slangen & Rien Seip, Loyalis
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Groeistuipen speciaal onderwijs vergen miljoeneninvestering

  • Zo kan het ook – ‘Ze hebben er allemaal belang bij dat hun bedrijf goed loopt’

  • Brochure invoeringstraject PGN verschenen

  • Wie doet wat en beslist waarover?