Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De partijen willen hun initiatiefwet nog voor de verkiezingen behandelen in de Tweede Kamer, zodat ze grote kans maken op een linkse meerderheid.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat het belang van het kind voorop moet staan bij de afweging voor het verstrekken van een verblijfsvergunning, en dat de rechter daar ook aan kan toetsen. In de praktijk gaat het vaak om kinderen van wie het welzijn, de ontwikkeling of de gezondheid in het geding komt als ze terug moeten naar het land van herkomst. Met deze wet willen de partijen voorkomen dat kinderen die uitgezet worden in onveilige situaties in het thuisland belanden en daar slachtoffer worden van mensenhandel, seksueel geweld of uitbuiting. In deze schrijnende gevallen kan nu, als alle procedures zijn afgerond, alleen de staatssecretaris een uitzondering maken.

In de toelichting op het voorstel staat dat er vorig jaar tweeduizend kinderen waren van wie de asielaanvraag is afgewezen, maar die op grond van het wetsvoorstel in aanmerking zouden kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Hun ouders, broers en zussen zouden in dat geval op basis van gezinshereniging ook een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

De indieners, Linda Voortman (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA), willen dat de Kamer er nog voor de verkiezingen in maart over debatteert, omdat zij verwachten de steun te krijgen van de SP, D66, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de groep Kuzu/Öztürk. Daarna moet de Eerste Kamer nog oordelen over het wetsvoorstel.
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd