De leerplichtwet moet worden aangevuld met een ‘leerrecht’. Dat moet voorkomen dat leerlingen nodeloos thuiszitten, omdat zij niet terechtkunnen in het Passend onderwijs. D66 heeft in het Kamerdebat over Passend onderwijs hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend, dat voor consultatie naar ouders, scholen, leraren en andere betrokkenen gaat.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het huidige systeem kunnen scholen ook al borgen dat er onderwijs verzorgd wordt, maar gezien het aantal thuiszitters gaat dit niet overal goed. Elk kind heeft recht op onderwijs. Als een leerrecht nodig is om dit mogelijk te maken, kan dat een manier zijn om onderwijs voor alle leerlingen beter te waarborgen.”

Er zijn duizenden kinderen met een ziekte, handicap, leer-, of gedragsprobleem of hoogbegaafdheid waarvan de ouders geen passende plek op school kunnen vinden. Deze ouders kunnen niet voldoen aan de leerplicht en moeten daardoor ontheffing aanvragen. Deze kinderen komen noodgedwongen thuis te zitten, terwijl ze vaak nog wel willen en kunnen leren.

De Tweede Kamer debatteert op 16 november over Passend onderwijs, dat in 2014 is ingevoerd. In de praktijk zijn er veel manco’s aan dit systeem. De toestroom naar het speciaal onderwijs zou verlaagd worden, maat dat is niet het geval. Ook zitten er steeds meer kinderen thuis en slagen de scholen er niet altijd in de hun toebedeelde nieuwe taken te vervullen.

In de nieuwe initiatiefwet dienen kinderen die ‘leerbaar’ zijn, na advies van een jeugdarts, het onderwijs te krijgen dat bij hen past. Vrijstellingen zijn voor deze kinderen dan niet langer toegestaan.

Ook minister Slob noemt het wettelijk vastleggen van het leerrecht wenselijk, conform het regeerakkoord uit 2017 en het door Nederland in 1995 ondertekende VN-Kinderrechtenverdrag. Alleen: tot nu toe is er niets mee gebeurd.

Link

Gerelateerd nieuws