Projectgroep Kwartiermakerschap De Brink wil haar ideen over bundeling van alle initiatieven en aanbod voor ontwikkeling van leiderschap in het primair onderwijs voorleggen aan schoolleiders. De Brink is een verbindend initiatief van de beroepsgroep leidinggevenden uit het primair onderwijs in samenwerking met diverse onderwijsorganisaties, waaronder de AVS en NSA.

Het doel van De Brink is om, meer dan tot nu toe mogelijk, een betere match te realiseren tussen aanbieders van kennis en ondersteuning enerzijds, en de vragen van (school)leiders anderzijds. Dit om ondersteuners, lesgevers, leidinggevenden en beslissers in de organisatie uiteindelijk beter toe te rusten voor de nieuwe uitdagingen waarvoor zij komen staan. Verbetering van het leidend vermogen (of leiderschap) van beslissers in het primair onderwijs is noodzakelijk om daadwerkelijke vernieuwing in het onderwijs vorm te geven.

De Brink neemt dit initiatief om:
o vorm te geven aan de wetenschap dat innovatie en het vergroten van opbrengsten van het onderwijs afhangen van getoond leiderschap in scholen;
o daadkracht en kwaliteit van leiderschap om te zetten in zinvol, innovatief en effectief beleid;
o beroepstrots te tonen, gebaseerd op kwaliteit en daarmee een krachtig positief maatschappelijk beeld van onderwijs en leiderschap uit te stralen;
o theorie over leiderschap, onderzoek, opleiding, innovatie en praktijk bij elkaar te brengen en wederzijdse betrokkenheid, uitwisseling, terugkoppeling en beïnvloeding te vergroten.

Projectgroep Kwartiermakerschap De Brink wil haar ideen over de vorm die deze bundeling in realiteit dient te krijgen, tijdens een aantal regiobijeenkomsten nader bespreken en verder uitkristalliseren. Ook wil men de mening van leidinggevenden over dit initiatief polsen en achterhalen hoeveel draagvlak er is voor een dergelijk plan.

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden. De gemaakte reiskosten om een bijeenkomst te bezoeken worden vergoed op basis van reiskosten openbaar vervoer 2e klas (declaratieformulieren worden op de bijeenkomsten uitgereikt).


 

Actueel
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws