Per 1 april 2020 stopt het project Versterking medezeggenschap. De waardevolle opbrengsten worden wel in stand gehouden door de betrokken ouder-, vak-, en besturenorganisaties, waaronder de AVS. De door Onderwijsgeschillen onderhouden website infowms.nl biedt aan medezeggenschappers en bestuurders alle actuele informatie rondom de Wms.
 
De producten van het project, zoals de handreikingen, de good practices en de MR scan, blijven op deze website beschikbaar.
 
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat het project Versterking medezeggenschap wordt opgevolgd met nieuwe activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, volgt de informatie op infowms.nl.
 
Op 25 november organiseert Onderwijsgeschillen het WMS-congres in Ede voor medezeggenschappers en bestuurders. In de komende maanden wordt het programma vormgegeven, in september start de inschrijving voor de deelnemers.

Links

Gerelateerd nieuws