Informatiepunt voor hulp bij financieel beheer

Samen met de sectorraden opent het ministerie van OCW een informatiepunt voor schoolbesturen voor hulp bij de verdere professionalisering van het financieel beheer, aldus de website van het ministerie.

Schoolbesturen in onder meer het basis- en voortgezet onderwijs krijgen van het ministerie van OCW jaarlijks één bedrag voor materiële en personele kosten. Hoe ze dat bedrag verdelen en besteden onder de scholen bepalen de schoolbesturen zelf. Bij sommige schoolbesturen blijft echter geld op de plank liggen. Het ministerie wil met de komst van het informatiepunt scholen helpen met hun financieel beleid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.