Informatieplicht Wet milieubeheer geleid tot meer inzicht en tot onduidelijkheid

De informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer is te generiek. Dit stelt Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed. Uit onderzoek blijkt dat de informatieplicht bij ongeveer de helft van de scholen en gemeenten heeft geleid tot meer inzicht in het energieverbruik. Maar de informatieplicht heeft ook geleid tot veel onduidelijkheid en een flink tijdbeslag.

Scholen en gemeenten moesten voor 1 juli 2019 bij rvo.nl rapporteren welke energiemaatregelen ze wel of (nog) niet hadden getroffen. Uit het bouwstenen-onderzoek blijkt nu dat meer dan de helft van de scholen en gemeenten er naar eigen zeggen niets aan heeft gehad. Vrijwel geen van de scholen en gemeenten uit het onderzoek hadden alle erkende maatregelen in de praktijk toegepast. Dat was ook niet altijd mogelijk of zinvol, bijvoorbeeld omdat er geen geld is, het gebouw wordt gesloopt of omdat een andere investering meer besparing opleverde.

Voor de organisaties die nog niet actief met energiebesparing bezig waren, gaf de informatieplicht wel een zetje in de goede richting.

Het Bouwstenen-platform wil nu met het Ministerie van EZK op zoek naar een beter alternatief voor de informatieplicht.

Links