Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, maken ook scholen zich zorgen over de mogelijke verspreiding. Er is momenteel geen aanleiding om scholen in Nederland te sluiten. Wel is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen. Op de websites van de rijksoverheid en het RIVM is meer informatie te vinden.

Scholen in Nederland hoeven hun deuren niet te sluiten in verband met het coronavirus. Mocht er aanleiding zijn voor zware twijfels, dan dient de school eerst overleg te hebben met de lokale GGD. Deze GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school of onderwijsinstelling te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.

Kinderen gaan dus gewoon naar school. Als iemand echter in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts met luchtwegklachten), dan moet hij/zij thuisblijven en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Scholen kunnen eenvoudig voorzorgsmaatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Wereldwijd
Wereldwijd gaan op dit moment meer dan 290 miljoen kinderen niet naar school vanwege het coronavirus, meldt UNESCO. In dertien landen zijn scholen inmiddels gesloten om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te houden.

Het RIVM en de rijksoverheid bieden actuele informatie over het coronavirus. Scholen kunnen ook bij de regionale GGD terecht voor vragen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders