De manier waarop docenten in het voortgezet onderwijs het vak informatica geven,  voldoet niet meer. Dat stelt het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in haar advies ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw’.

Sinds de invoering ervan in 1995 is het vak Informatica nauwelijks aangepast. En dat terwijl sindsdien veel is veranderd. Veel scholieren dragen een smartphone op zak en kletsen via Facebook bij met hun vrienden. Hoewel de meeste jongeren geen moeite hebben met computergebruik en sociale media, stelt KNAW dat ze nog onvoldoende inzicht hebben in de impact en risico’s van digitale communicatie. Digitale geletterdheid, het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen, behoort daarom volgens het adviesorgaan in een informatiemaatschappij tot de basisvaardigheden. Jongeren moeten zich deze op school eigen kunnen maken.

De KNAW doet verschillende aanbevelingen aan het ministerie van OCW.  Volgens de academie moet er een nieuw verplicht vak ingevoerd worden voor de onderbouw van havo en vwo. De bovenbouw verdient een grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica. Het vak moet door een flexibele en modulaire opzet actueel te blijven en leerlingen van alle profielen aan te spreken. Het vak zou verbonden kunnen worden met andere schoolvakken. Ook wil het adviesorgaan dat het kabinet prioriteit geeft aan de opleiding van een nieuwe generatie docenten met nieuwe vaardigheden en attitudes.

Volgens het KNAW loopt Nederland niet bijzonder voor of achter. Ons land kan wel een voorbeeld nemen aan Zwitserland en Frankrijk, die op dit punt wel voorlopen met de invoering van een nieuw, technisch georiënteerd, curriculum voor de bovenbouw. In die landen richten ze zich niet alleen op leerlingen die georienteerd zijn op bèta-vakken, maar ook op leerlingen met andere profielen.

Het advies is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws