Indienen nieuwe aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek

Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en waarden en normen. Nieuwe aanvragen voor 2007 kunnen nog tot 1 november 2006 worden ingediend bij de KPC Groep.

Jaarlijks worden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs uitgenodigd aanvragen in te dienen voor kortlopend onderwijsonderzoek. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) en KPC Groep is belast met de dagelijkse uitvoering. De onderzoeken worden uitgevoerd door gerenommeerde universitaire onderzoeksinstellingen. De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan op basis van vragen uit het veld. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in de scholen en is zodanig opgezet dat het optimaal is afgestemd op de behoeften van scholen en dat bovendien een hoge kwaliteit is gewaarborgd. Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de implementatie van kwaliteitsverbetering en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Elk onderzoek moet binnen een jaar zijn afgerond.

Kijk voor meer informatie op http://www.kpcgroep.nl/kennisonline/ (Onderzoek)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.