In opdracht van platform Naar Inclusiever Onderwijs

Op 12 februari werd de startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs door het gelijknamige praktijkplatform georganiseerd waarbij vele leidinggevenden van scholen aangesloten bij de AVS aanwezig waren. Deze conferentie is een van de activiteiten om scholen in het po, vo en mbo te ondersteunen met het doel het onderwijs inclusiever te maken. Het platform stelt de samenwerking met de AVS zeer op prijs bij de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Voor een startonderzoek vraagt het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) welke po- en vo-scholen willen meewerken aan een online vragenlijst.

Vanuit het praktijkplatform doet het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren. Niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland, maar ook om zaken op het spoor te komen die aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor het ondersteuningsprogramma van het praktijkplatform.

Voor dit onderzoek wil het NCOJ scholen die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren met een online vragenlijst (van circa 20 minuten) benaderen.

Doe mee aan het onderzoek en meld je aan

Scholen in het primair of voortgezet onderwijs die aan een of meer van de onderstaande beschrijvingen voldoen, kunnen meedoen:

  • je school staat als inclusieve/inclusievere school bekend;
  • je bent al langer bezig inclusief/inclusiever onderwijs te realiseren;
  • de school heeft recent de keuze gemaakt voor inclusief/inclusiever onderwijs en verkeert in de beginfase van uitvoering;
  • je school merkt zich niet aan als inclusief/inclusiever, maar de school verwijst niet of steeds minder leerlingen door en wil als school/team vanuit een visie, houding en werkwijze toegankelijk zijn en resultaten boeken voor alle leerlingen of voor leerlingen die extra ondersteuning, lichte of zwaardere speciale onderwijszorg nodig hebben en die voorheen naar een (meer) gespecialiseerde onderwijsvoorziening zouden gaan;
  • de school werkt intensief samen of is geheel of gedeeltelijk geïntegreerd met een of meer scholen voor sbo, so, vso of praktijkonderwijs.

Dus als je school aan een van de bovenstaande omschrijvingen voldoet en op dit moment inclusief/inclusiever onderwijs praktiseert, meld je school dan voor 28 oktober aan via www.naarinclusieveronderwijs.nl/aanmelden Je ontvangt dan in november een weblink naar de online vragenlijst.

Voor vragen over het onderzoek kunnen schoolleiders contact opnemen via survey@ncoj.nl

Link

Gerelateerd nieuws