Incidentenpolitiek

Als u dit leest hoop ik dat we zoveel mogelijk handtekeningen bijeen hebben om de Tweede Kamer nu eindelijk ervan te overtuigen dat scholen recht hebben op voldoende ondersteuning om hun werk te kunnen doen. De actie `Help! De school verzuipt´ heeft veel respons gekregen, zowel in de media als van collega-schoolleiders, ouders en leerkrachten. We hebben de 150 miljoen euro echt nodig om de ondersteuning op elke school te realiseren. Maar eigenlijk is er veel meer aan de hand. De bekostiging van ons onderwijs loopt zwaar achter bij het feitelijk niveau dat bestuurders en schoolleiders nodig hebben. De materiële bekostiging schiet ernstig tekort, de energierekening loopt op, bestuurlijke kosten worden onvoldoende gedekt en ook de toestand van onze gebouwen is niet goed. Dat betekent, binnen de lumpsum, dat het één ten koste gaat van het ander. Kan het dan effectiever? Misschien wel. Besturen en schoolleiders kunnen de hand in eigen boezem steken, maar zelfs dan is het gat niet te overbruggen. De Nederlandse overheid besteedt structureel veel te weinig aan onderwijs. Sober en doelmatig is de leus. Als het gaat om echte investeringen geldt helaas ook weer de Nederlandse krenterigheid. Nee, dan liever incidentenpolitiek bedrijven en scoren met twintig miljoen voor conciërges en tien miljoen voor hoogbegaafdheid. Dan kun je elke keer weer bewijzen dat je toch blijft investeren. Daarmee verbloemend dat door de wet van de grote getallen deze investeringen verdampen in het geheel. Het wordt tijd dat bestuurders, schoolleiders en leerkrachten samen een maatschappelijk debat starten over wat Nederland over heeft voor de ontwikkeling van de jeugd. Wat dat betreft doen de lobbyorganisaties van de kinderopvang het beter.

U bent inmiddels weer begonnen, zoals ook de AVS. Het wordt een enerverend schooljaar, zoals zo vaak. Voor de AVS betekent dit onder andere dat ook schoolleiders uit het voortgezet onderwijs lid kunnen worden. En de PO-Raad zal zich waar moet maken. Ook spelen dit schooljaar de acties rond ondersteunend personeel en de uitwerkingen van Plasterks actieplan Leerkracht van Nederland. Maar ook uw school zit vast vol met nieuwe plannen en uitdagingen. Ik hoop en vertrouw erop dat we elkaar ook dit jaar veelvuldig ontmoeten en dat de AVS u op veel terreinen bij zal staan. Voor u, uw school, maar altijd in het belang van de leerling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.