In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs

Woensdag 26 mei heeft de PO-Raad het manifest `In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs´ gepresenteerd. In het Manifest roept de PO-Raad de politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren. Het onderwijs heeft namelijk last van de korte termijn politiek, die in Nederland geldt als gevolg van een kabinetswisseling iedere vier jaar.

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan ontving het manifest uit handen van Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad. De politiek, zo stelt de PO-Raad, moet de verantwoordelijkheid nemen voor een tienjarig Pact Primair Onderwijs. In het manifest pleit de PO-Raad voor een pact waarvan de uitvoering het primair onderwijs in tien jaar naar de wereldtop brengt. De uitdagingen waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat, vragen om een sterk primair onderwijs.

In het manifest worden voor de komende jaren de volgende vijf onderwijsaspecten als cruciaal beschouwd: hoge onderwijskwaliteit, het kind centraal, beter geschoolde leerkrachten, goede schoolgebouwen en een toereikende, doelmatige bekostiging.

Het manifest en het persbericht van de PO-Raad is hier onder te downloaden: 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.