Artikel 19 van het reglement van het Vervangingsfonds bepaalt dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen voor (onderwijsondersteunend) onderwijspersoneel met lesgebonden en/of behandeltaken, die in artikel 6.12 van de CAO-PO beschreven zijn.

Een van de uitzonderingen is de doorbetaling en dus ook bekostiging in de vakantie tot uiterlijk 1 augustus. Dat kan alleen als de vervanger al vóór 1 maart een dienstverband had bij een instelling zoals genoemd in de cao. En uiteraard staat voorop dat er steeds sprake blijft van afwezigheid.
De bekostiging vanaf 1 augustus kent ook een uitzondering. Voorop staat dat de afwezigheid waarvoor vervangen wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar nog actueel is. Bovendien moet de vervanger in het voorgaande schooljaar een aaneengesloten dienstverband van langer dan twee maanden hebben gehad bij een instelling genoemd in de cao. Dit dienstverband moet dan op of na 1 juni van dat schooljaar beëindigd zijn.
Een schoolbestuur maakt geen aanspraak op vervangingsbekostiging tijdens de zomervakantie als het vervangers inhuurt van een uitzendbureau of payroll-onderneming. In dat geval geldt de hoofdregel (artikel 19).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij

  • ‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar