In gesprek over Midden-Oosten conflict

LinkedIn-discussie-Midden-Oosten-bw

Het conflict tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten vraagt ook onze aandacht. Dit conflict komt onze scholen binnen. Jij bent als schoolleider in de positie om deze maatschappelijke onrust in en om je school een gepaste, veilige plek te geven. Ga het gesprek aan met kinderen, teamleden en ouders.

Gevoelig zijn voor signalen

Het midden en zuiden van het land hebben deze week herfstvakantie. Het noorden gaat volgende week. Ongetwijfeld is en wordt er in alle scholen over het conflict in het Midden-Oosten gesproken. Deze week merken we dat de spanningen ook breder in de maatschappij oplopen. Het houdt kinderen bezig, leraren die zich afvragen hoe met dit conflict om te gaan in de klas, ouders die vragen aan de school stellen. Veel vragen gaan over het omgaan met de gruwelijke beelden, maar ook over gevoelens van veiligheid. AVS merkt dat de blik al snel naar de schoolleider gaat. Wij vinden het belangrijk dat je je als schoolleider elke dag openstelt voor de signalen en faciliteer waar nodig het gesprek met je team, met ouders, maar ook met kinderen.

Het goede gesprek

Dit conflict vraagt om het goede gesprek. Een gesprek waarin je ruimte geeft aan verschillende meningen en wederzijds begrip bevordert. Als schoolleider toon je in je gedrag je persoonlijke betrokkenheid en houd je stevig vast aan de normen die je onder alle omstandigheden in je school wilt handhaven. Sta voor inclusie en diversiteit op basis van de normen en waarden van je organisatie.

Ondersteuning en hulp

Als er veel spanningen in je school zijn, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Betrek je bestuur, de GGD, de jeugdverpleegkundige, het maatschappelijk werk, (inter)culturele organisaties of experts op het gebied van omgaan met spanningen.

Stichting School & Veiligheid staat klaar met ondersteuning in de vorm van tips en achtergrondinformatie voor om emoties bij heftige gebeurtenissen aan te pakken.

Het Expertisepunt Burgerschap heeft een overzicht aan mogelijke leermiddelen en bijbehorende tips opgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs:

Tenslotte hebben ook de Universiteit Utrecht en Diversion veel informatie met handvatten voor schoolleiders en leerkrachten over hoe je dit conflict op een goede manier in de klas kunt bespreken.