De ledenraad van de AVS kwam op 6 maart voor de derde keer dit schooljaar bijeen. Op de agenda stond onder andere een uitgebreid gesprek met Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra.
 
Het gesprek met de hoofdinspecteur bestond uit het bespreken van een aantal onderwerpen die vanuit het veld waren aangereikt. Van zijn kant was Jonk benieuwd hoe de ledenraad aankijkt tegen nieuwe ontwikkelingen bij de onderwijsinspectie.
De ledenraad wilde de visie van Jonk weten over de toename van controle en verantwoording vanuit de inspectie en hoe dit zich verhoudt met de kwaliteit van onderwijs. Ook wilde de raad meer weten over de grote nadruk in het huidige systeem op de ‘harde’ kant van het onderwijs. Jonk gaf in zijn antwoorden duidelijk aan dat de inspectie als eerste doel heeft (en dat zal zo blijven) om te kijken naar de kwaliteit van onderwijs, vanuit de gedachte dat onderwijs met publiek geld wordt bekostigd. De vraag tot hoever de controle dan moet gaan vond de hoofdinspecteur lastig, omdat ook de inspectie soms taken moet uitvoeren die de politiek haar oplegt. Ten aanzien van de nadruk op de harde kant van het onderwijs is de inspectie aan het onderzoeken of er in de komende jaren niet een evenwichtiger en gedifferentieerder toezichtskader kan worden ontworpen. Daardoor kan er beter naar de ‘harde’ en ‘zachte’ kant worden gekeken, maar zou het ook mogelijk moeten zijn meer recht te doen aan verschillen tussen scholen. De ledenraad van de AVS heeft Jonk een groot aantal adviezen meegegeven die hij in de eigen achterban gaat bespreken.

Staatssecretaris Dekker
Op 22 maart aanstaande zal een delegatie uit het onderwijsveld, waaronder een aantal leden uit de AVS L edenraad,  in gesprek gaan met staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dekker zet daarmee een traditie voort, die was ingezet onder zijn voorganger Marja van Bijsterveldt. De ledenraad heeft dit gesprek op 6 maart voorbereid. In het gesprek met Dekker komen de volgende onderwerpen aan de orde:
·         de scholing van schoolleiders en leerkrachten; vakbekwaamheidseisen
·         pesten op school; hoe en welke aanpak?
·         de toenemende verantwoordingslast; van inspectie naar de schoolverantwoording
·         integrale kindcentra als basisvoorziening
·         het Nationale Onderwijsakkoord, welke eisen stellen we hieraan?
Tijdens deze bijeenkomst zullen de aanwezige leden van de ledenraad de visie van schoolleiders en bestuurders onder de aandacht brengen.
 
Tot slot kwam de toekomstige ontwikkeling van de AVS aan de orde. De ledenraad reageerde op een ‘houtskoolschets’ van voorzitter Ton Duif van de mogelijke toekomst. De raad vindt onder andere dat de AVS ‘alle leidinggevenden in het primair onderwijs tot en met de bestuurders’ moet bedienen en dat de organisatie naast dienstbaar zijn aan leden (vakbond) dat ook moet zijn aan de hele beroepsgroep, omdat de AVS ook een beroepsorganisatie is. In de vergadering van juni komt de ledenraad terug op dit thema.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws