AVS lobby werpt vruchten af
Minister Van der Hoeven stelt voor het schooljaar 2006/2007 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de organisatie van vooren naschoolse kinderopvang. Alle basisscholen krijgen een vast bedrag en een bedrag per leerling. Dit maakte de minister op 26 juni bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het bedrag van 50 miljoen euro kan op iedere basisschool een medewerker een jaar lang ongeveer vijf uur per week (afhankelijk van de schoolgrootte) de cordinerende werkzaamheden doen. Voor de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK), die bestaat uit werkgevers-, werknemers- en ouderorganisaties (waaronder de AVS) heeft het kabinet een bedrag van 40.000 euro voor 2006 en hetzelfde bedrag voor 2007 beschikbaar gesteld. De werkgroep heeft als doel goede voorbeelden te verzamelen, informatie uit te wisselen en draagvlak te creren.

Scholen moeten zich vanaf 1 januari 2007 voorbereiden op de invoering van de buitenschoolse opvang. Daarvoor moeten scholen inventariseren of en wat ouders willen. Scholen die willen, kunnen ook nu al starten. Vanaf 2007/2008 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle scholen. De school verzorgt dit alleen als ouders daar om vragen. Het schoolbestuur van het basisonderwijs wordt verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de opvang. Hoe en waar dit wordt georganiseerd is aan de school en ouders. Voordat wordt besloten of er structurele financiering nodig is, wordt bekeken of en zo ja hoeveel extra tijd scholen kwijt zijn aan de nieuwe taken.

De AVS is blij met de toegekende impuls voor de organisatie van buitenschoolse opvang. Hiermee bevestigt de politiek dat de invoering van de nieuwe wet onmogelijk is zonder extra middelen voor de schoolleiding. AVS voorzitter Ton Duif: Onze lobby is succesvol gebleken en terecht. De minister erkent hiermee dat er niet alleen geld nodig is voor de praktische uitvoering, maar ook voor de organisatie, cordinatie en planning van de opvang op scholen. Met de aanvullende ondersteuning komt niet alles op het toch al overvolle bordje van de schoolleider terecht en kan deze extra kracht inhuren. De AVS werkt momenteel aan een programma waarmee schoolleiders ondersteund kunnen worden bij de uitwerking van de nieuwe taak die de wet hen oplegt. Houd daarvoor onder meer het AVS Scholenportaal in de gaten.

Downloads
 Persbericht – Een impuls van 50 miljoen euro voor- en nachoolse opvang
 Middelen organisatie voor- en naschoolse opvang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws