Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen tot 20.000 euro subsidie aanvragen om te investeren in muziekonderwijs. Scholen die volgend jaar willen beginnen, moeten hun aanvraag voor 1 april indienen.

Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer ze structureel muziekles gaan verzorgen, leerkrachten en muziekdocenten hiervoor gaan trainen en ze verbinding maken tussen het binnenschoolse muziekonderwijs en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een muziekschool, fanfare of poppodium.

In oktober 2014 kondigde minister Bussemaker een aantal maatregelen aan om een impuls te geven aan muziekonderwijs binnen het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is onderdeel van deze activiteiten en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas; de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Links

Gerelateerd nieuws