Op 25 april vond de conferentie `Zo is het verantwoord´ plaats. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van Cfi/OCW, Q*Primair en projectbureau lumpsum po. De dag stond in het teken van een belangrijk aspect van zowel de lumpsumfinanciering als van kwaliteitszorg: het afleggen van verantwoording. Want dat is onlosmakelijk verbonden met meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap over het eigen budget en over de kwaliteit van het onderwijs.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s