Ik wil een betere gesprekspartner zijn

Om schoolleiders, bovenschoolse managers en bestuurders beter toe te rusten op lumpsum, organiseert de AVS regelmatig cursussen zoals `Leren begroten en budgetteren´. Wat levert zo´n studiedag in de praktijk op en hoe kijken de deelnemers nu tegen geldzaken aan?

Munt slaan uit lumpsum door leren begroten en budgetteren
“Bingo. Die cursus is voor mij”, dacht Gerrit Coldeweijer, toen hij de aankondiging van `Leren begroten en budgetteren´ las. Als directeur van obs De Schalm (75 leerlingen) in het Zeeuwse Stavenisse, maakte hij zich nooit druk over de financiën. Het financieel beleid wordt immers uitgestippeld door een bovenschools manager in wie hij alle vertrouwen heeft. Maar als hij naar zijn eigen competenties kijkt, bekruipt hem steeds vaker het gevoel dat zijn kennis van begroten en budgetteren tekort schiet. “Ik wilde de materie in grote lijnen kennen en een betere gesprekspartner zijn voor de bovenschoolse manager, bijvoorbeeld bij de bespreking van het financieel raamplan. De invoering van de lumpsum was voor mij hét moment voor scholing.”

Ook Henk Oudshoorn, algemeen directeur bij Stichting van der Huchtscholen (700 leerlingen) in Soest nam deel aan de AVS-studiedag. Hij houdt zich weliswaar al geruime tijd met financiën bezig en beheerst de theorie in voldoende mate, maar heeft behoefte aan praktische handvatten. Hoe kan hij zijn beleid nog beter in geld vertalen en nieuw beleid doorrekenen. Kortom: munt slaan uit de lumpsum. Beiden zijn blij met de komst van het nieuwe bekostigingssysteem. De grote bedragen die ermee gemoeid zijn bieden meer kansen. En die moeten volgens zowel Coldeweijer als Oudshoorn optimaal benut worden. Juist het inzicht dat geld erg belangrijk is voor het beleid, zorgde ervoor dat ze zich beiden verder wilden bekwamen in financiën. Uitgangspunt is wel dat het geld altijd ten goede moet komen aan de leerlingen. Als zij als leidinggevenden dát kunnen beïnvloeden – liever nog sturen – putten ze daaruit extra veel voldoening.

Niet oppotten
Oudshoorn: “Het was bijzonder leerzaam en inspirerend om met eigen praktijkvoorbeelden te werken. Ik verwacht dat ik nu mijn drie collega-directeuren meer ondersteuning kan geven op financieel terrein. Bovendien ben ik in mijn mening gesterkt dat je geld niet onnodig moet oppotten. Bepaal eerst je reserves en dek de financiële en personele risico´s af, door bijvoorbeeld salarisgaranties voor leerkrachten en de garanties voor BAPO-verlof vast te stellen en naar bovenschools niveau te tillen. Daardoor beschikken onze scholen over meer financiële armslag, waarvan de leerlingen weer rechtstreeks profiteren. Hiervoor moet je optimaal kunnen begroten en budgetteren op de lange en korte termijn.” Voor directeur Coldeweijer hebben nu bijvoorbeeld kengetallen minder geheimen. “Daarmee krijg ik op ieder gewenst moment inzicht in de financiële situatie en kan ik gerichter bijsturen. Ook kan ik de gevolgen van lange termijn beslissingen beter overzien. Volgende week kan ik het geleerde al bij het begrotingsoverleg toepassen.” Hoewel de studiedag veel heeft opgeleverd en losgemaakt zijn ze nog lang niet `uitgeleerd´. Ze hebben de `financiële´ smaak te pakken. Coldeweijer deed zoveel inspiratie op – “had ik deze studiedag maar veel eerder gevolgd” – dat hij zich meteen voor de vervolgcursus heeft ingeschreven. Oudshoorn heeft voorlopig zijn handen vol aan de AVS-opleiding `Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties´, waarvan `Sturen met geld´ een onderdeel is.

De AVS biedt naast `Leren begroten en budgetteren´ ook de volgende cursussen en tools aan op het vlak van financieel management/financiën:
o Financiële verantwoording: hoe dan?
o Financiële verslaggeving
o Financieel Management in het lumpsumtijdperk (minileergang)
o Gebruik van ondersteunende instrumenten in het lumpsumtijdperk (maatwerk)
o Lange termijn begrotingstool (maatwerk)
o Sturen met geld (maatwerk)


Thema Geld en visie
Auteur: Mariëtte Schrader
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.